Vị trí

  • imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide

 

TNR Goldsilk Complex

"Không gian châu Âu trong lòng Hà Nội"

 

Tổ hợp chung cư TNR Goldsilk Complex Nằm tại số 430 Cầu Am – Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội

Bao quanh Tổ hợp là hệ thống các Dự án công cộng đồng bộ và h